Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Cubord Reklameborden BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen noch de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Cubord Reklameborden BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cubord Reklameborden BV. Het is niet toegestaan foto’s, illustraties en teksten van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Cubord Reklameborden BV

Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van Cubord Reklameborden BV, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

De website mag een link naar de websites van Cubord Reklameborden BV maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
De website mag geen onjuiste informatie over Cubord Reklameborden BV, en haar producten en diensten geven.
De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kun je contact met ons opnemen via cubord@cubord.com

Alle rechten voorbehouden.